Сита

Сита

Използват се при отделянето на инертни материали, взети от каменните кариери, рудниците и реките, след тяхното трошене. В зависимост от нуждите се произвеждат 2-3-4 слойни с двойно действие, единично действие и/или с промивна система.

Галерия Сита