Първични трошачки

Първични трошачки

Първични трошачки

Модел Ротор (мм) Max. размери(мм) Капаситет (t/s) Мощност(kW)
GNR PDK01 1400×1500 1000 250~500 315
GNR PDK02 1400×1200 900 200~300 200
GNR PDK03 1600×2000 1300 500~900 500

Галерия Първични трошачки