Бункери

Бункери

Може да бъде от 25 м³ до 100 м³ обем. Обикновенно се използва, за да се захранва сортировъчни и трошачни инсталации. Подаването на материал може бъде извършено от лентов питател и вибро питател.

Галерия Бункери